Menu

Generalforsamling

Her kan du læse dagsordener og referater. Du kan også læse, hvem der er valgt til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen.

Generalforsamling 2018

Der blev afholdt generalforsamling den 4. september 2018 i Hollænderhaven i Vordingborg.

Referat fra generalforsamling 2018 (pdf)

Mundtlig beretning (pdf)

Fremtidigt arbejde (pdf)

Budget og regnskab til GF 2018 (pdf)

Dagsorden til generalforsamlingen (pdf)

 

 

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

  • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
  • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
  • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed

Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

 

Valgte til kredsbestyrelse og kongresdelegation 2017

Lisbeth Schou, formand og HB medlem (genvalgt)
Tina Hansen, faglig sekretær og HB medlem (genvalgt)
Torben Feldskov, kasserer (genvalgt)
Vivi Henningsen (genvalgt)
Mårten Mårtensson (genvalgt)
Klaus B. Jensen (genvalgt)
Lone L. Kimer (genvalgt)
Hanne Sørensen (nyvalgt)
Kasper Lorentzen (nyvalgt)
Lene Fornitz (nyvalgt)
Silvette Kjær (nyvalgt)

Supl. til kredsbestyrelsen:
Ole Qvistgaard 1. supl. (genvalgt)
Leif Utermöhl 2. supl. (genvalgt)
Hanne Chortzen
 3. supl. (nyvalgt)

Kongresdelegerede og supl. for disse:
Ulla Houldcroft (genvalgt)
Morten Lundhøj (genvalgt)
Helle Riis (genvalgt)

Anita Jørgensen 1. supl. (genvalgt)
Ole Qvistgaard 2. supl. (nyvalgt)


Kritisk revisor:
Else Karlsson (genvalgt)

Suppleant for kritisk revisor:
Finn Olsen (genvalgt)

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling blev afholdt den 27. september 2016 i Hollænderhaven i Vordingborg. Årets temaer var Socialpædagogerne i Fremtiden og arbejdsmiljø.

54 engagerede medlemmer deltog i årets generalforsamling, hvor kredsformand Lisbeth Schou aflagde kredsbestyrelsens beretning og kredskasserer Torben Feldskov fremlagde kredsens regnskab og budget.

Derefter var der foredrag med titlen Verdens bedste arbejdsplads af "arbejdsglædeminister" John Harmsen, der kom med gode fif til mere arbejdsglæde. Det blev et foredrag, der fik latteren til at lyde højlydt fra de fremmødte og der også flittigt blev taget notater rundt om i salen.

Generalforsamling 2015

Generalforsamling i kreds Storstrøm d. 30. september 2015 blev afholdt i Kikko Lindholmcenteret i Nykøbing F.
Der deltog 62 engagerede og debatterende stemmeberettigede medlemmer.