Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Her kan du læse dagsordener og referater. Du kan også læse, hvem der er valgt til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen.

GENERALFORSAMLING 2023

Generalforsamlingen afholdes den 3. oktober 2023

på TAMU Vordingborg, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg med indskrivning fra kl. 15.30 og generalforsamlingen starter kl. 16.30.

Du kan tilmelde dig her

Der skal vælges personer til posterne som kredsformand, næstformand, til kassererposten, til hovedbestyrelsen, til kredsbestyrelsen og som kongresdelegerede i kreds Storstrøm.

Der er allerede flere, der har tilkendegivet, at de vil stille op, så for at I medlemmer inden generalforsamlingen har mulighed for lære kandidaterne lidt at kende, har de hver især skrevet lidt om sig selv.
Som medlem kan du også vælge at stille op til en post på selve generalforsamlingen uden at have meddelt det på forhånd.

Læs om kandidaterne her

GENERALFORSAMLING 2022

Generalforsamlingen afholdes den 29. september 2022 i
Restaurant KIKKO Lindholmcentret Vendsysselvej 9, 4800 Nykøbing F.

OBS ift. parkering: Det er tilladt at parkere på hele p - pladsområdet ved KIKKO

Referat af generalforsamling 2022 (pdf)

Mundtlig beretning ved GF 2022 (pdf)

Dagsorden til generalforsamling 2022 (pdf)

Regnskab og budget til GF 2022 (pdf)

Fremtidigt arbejde GF 2022 (pdf)

Kl. 16.30 holder foredragsholder, forfatter og musiker Michael Svendsen foredrag med emnet:
Den forandringsparate arbejdsplads - et sjovt foredrag til medarbejdere om forandring, humor og arbejdsglæde.

Sæt allerede nu kryds i din kalender 
 

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Frist for indsendelse er den 9. september 2022.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

 • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
 • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
 • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
 • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed

  Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

  Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads

Årets generalforsamling blev afholdt den 7. oktober 2021 i Hollænderhaven.

Der deltog 53 stemmeberettigede medlemmer.

Referat af generalforsamling (pdf)

Mundtlig beretning ved GF 2021 (pdf)

Skriftlig beretning til GF 2021 (pdf)

Regnskab og budget 22 til GF 2021 (pdf)

Forslag fra KB om minimumsdagsorden (pdf)

Fremtidigt arbejde (pdf)

Dagsorden til GF 07.10.21 (pdf)

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamling, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Frist for at sende indstilling er d. 8.9.21.
 

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Frist for indsendelse er den 8. september 2021.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

 • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
 • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
 • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
 • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed

  Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

  Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads

Online generalforsamling 2020

Der blev for første gang i kredsens historie afholdt online generalforsamling den 24. november 2020 kl. 15.00 - 17.00.

Referat af online generalforsamling (pdf)

Mundtlig beretning (pdf)

Nyhedsbrev med dagsorden til generalforsamling (pdf) Udsendt 101120

Dagsorden til generalforsamlingen (pdf)

Fremtidigt arbejde (pdf)

Regnskab og budget til GF 2020 (pdf)

Hvad kan vi hjælpe dig med og gode historier (pdf)

 

Kære medlem

Kredsbestyrelsen har truffet beslutning om, at kredsens generalforsamling skal afvikles i november og for at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger, afvikles generalforsamlingen online.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen. Du vil efterfølgende modtage et link til vores online generalforsamling, og du vil modtage diverse bilag til de enkelte punkter på dagsordenen.

Det bliver en anderledes generalforsamling, men vi håber, du har mulighed for at deltage.

På vegne af bestyrelsen

Lisbeth Schou
Kredsformand

Generalforsamling 2020 - AFLYST

Generalforsamlingen afholdes den 29. september 2020 i Hollænderhaven i Vordingborg.

Dagsorden til generalforsamlingen (pdf)

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Frist for indsendelse er den 10. september 2020.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

 • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
 • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
 • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
 • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed

  Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

  Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdt den 8. oktober 2019 i Hollænderhaven i Vordingborg.

Referat fra generalforsamlingen (pdf)

Mundtlig beretning (pdf)

Fremtidigt arbejde (pdf)

Indkommet forslag fra kredsbestyrelsen (pdf)

Skriftlig beretning til GF 2019 (pdf)

Regnskab 2018 og budget 2020 (pdf)

Dagsorden til generalforsamlingen (pdf) 

Arbejdsmiljøgruppen på Autismecenter Storstrøm, der fik tildelt kreds Storstrøms pris, Fonden til Støtte for den gode arbejdsplads, brugte pengene på et oplæg fra Eskild Ebbesen, roer på Guldfireren, vinder af OL medaljer og VM medaljer. Det var et meget spændende og inspirerende oplæg.

Læs oplægget: "Guldroerens tip til rytme på holdet"

Til årets generalforsamling havde kredsbestyrelsen behandlet og godkendt indstilling vedr. Arbejdsmiljøgruppen på Autismecenter Storstrøm: Pernille Landtved, Nina Duemose Nylander, Peter Hemmingsen.
Stort tillykke til både arbejdsmiljøgruppen og arbejdspladsen.

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Frist for indsendelse er den 25. september 2019.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

 • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
 • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
 • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
 • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed

Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Der blev afholdt generalforsamling den 4. september 2018 i Hollænderhaven i Vordingborg.

Referat fra generalforsamling 2018 (pdf)

Mundtlig beretning (pdf)

Fremtidigt arbejde (pdf)

Budget og regnskab til GF 2018 (pdf)

Dagsorden til generalforsamlingen (pdf)

Valgte til kredsbestyrelse og kongresdelegation 2017

Lisbeth Schou, formand og HB medlem (genvalgt)
Tina Hansen, faglig sekretær og HB medlem (genvalgt)
Torben Feldskov, kasserer (genvalgt)
Vivi Henningsen (genvalgt)
Mårten Mårtensson (genvalgt)
Klaus B. Jensen (genvalgt)
Lone L. Kimer (genvalgt)
Hanne Sørensen (nyvalgt)
Kasper Lorentzen (nyvalgt)
Lene Fornitz (nyvalgt)
Silvette Kjær (nyvalgt)

Supl. til kredsbestyrelsen:
Ole Qvistgaard 1. supl. (genvalgt)
Leif Utermöhl 2. supl. (genvalgt)
Hanne Chortzen
 3. supl. (nyvalgt)

Kongresdelegerede og supl. for disse:
Ulla Houldcroft (genvalgt)
Morten Lundhøj (genvalgt)
Helle Riis (genvalgt)

Anita Jørgensen 1. supl. (genvalgt)
Ole Qvistgaard 2. supl. (nyvalgt)


Kritisk revisor:
Else Karlsson (genvalgt)

Suppleant for kritisk revisor:
Finn Olsen (genvalgt)