Menu

Generalforsamling

Her kan du læse dagsordener og referater. Du kan også læse, hvem der er valgt til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen.

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen bliver afholdt den 8. oktober 2019 i Hollænderhaven i Vordingborg.

Dagsorden til generalforsamlingen (pdf)


 

 

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Frist for indsendelse er den 25. september 2019.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

  • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
  • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
  • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed

Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Der blev afholdt generalforsamling den 4. september 2018 i Hollænderhaven i Vordingborg.

Referat fra generalforsamling 2018 (pdf)

Mundtlig beretning (pdf)

Fremtidigt arbejde (pdf)

Budget og regnskab til GF 2018 (pdf)

Dagsorden til generalforsamlingen (pdf)

Valgte til kredsbestyrelse og kongresdelegation 2017

Lisbeth Schou, formand og HB medlem (genvalgt)
Tina Hansen, faglig sekretær og HB medlem (genvalgt)
Torben Feldskov, kasserer (genvalgt)
Vivi Henningsen (genvalgt)
Mårten Mårtensson (genvalgt)
Klaus B. Jensen (genvalgt)
Lone L. Kimer (genvalgt)
Hanne Sørensen (nyvalgt)
Kasper Lorentzen (nyvalgt)
Lene Fornitz (nyvalgt)
Silvette Kjær (nyvalgt)

Supl. til kredsbestyrelsen:
Ole Qvistgaard 1. supl. (genvalgt)
Leif Utermöhl 2. supl. (genvalgt)
Hanne Chortzen
 3. supl. (nyvalgt)

Kongresdelegerede og supl. for disse:
Ulla Houldcroft (genvalgt)
Morten Lundhøj (genvalgt)
Helle Riis (genvalgt)

Anita Jørgensen 1. supl. (genvalgt)
Ole Qvistgaard 2. supl. (nyvalgt)


Kritisk revisor:
Else Karlsson (genvalgt)

Suppleant for kritisk revisor:
Finn Olsen (genvalgt)