Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Generalforsamling

Her kan du læse dagsordener og referater. Du kan også læse, hvem der er valgt til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen.

Generalforsamling 2017

Dagsorden til generalforsamling d. 31.10.17 (pdf)


 

 

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

  • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
  • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
  • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed

Indstillingen skal være modtaget på kredskontoret senest d. 1. oktober 2017

Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

 

Valgte til kredsbestyrelse og kongresdelegation 2015:

Lisbeth Schou, formand og HB medlem (genvalgt)
Tina Hansen, faglig sekretær og HB medlem (genvalgt)
Torben Feldskov, kasserer (genvalgt)
Mårten Mårtensson (genvalgt)
Vivi Henningsen (genvalgt)
Niels Paaskesen (genvalgt)
Lone L. Kimer (genvalgt)
Klaus B. Jensen (genvalgt)
Morten L. Dahm (genvalgt)
Jacob G. Pedersen (nyvalgt)
Dorte Marland (genvalgt)

Supl. til kredsbestyrelsen:
Karin O. Jørgensen 1. supl. (nyvalgt)
Ole Qvistgaard 2. suppleant (nyvalgt)
Leif Utermöhl 3. suppleant (nyvalgt)

Kongresdelegerede og supl. for disse:
Helle Riis (nyvalgt)
Anita Jørgensen (genvalgt)
Ulla Houldcroft (genvalgt)
Karin O. Jørgensen (nyvalgt)
Nina Vedsegaard 1. suppleant (nyvalgt)
Inge Jordan 2. supleant (genvalgt)
Annette Beske 3. suppleant (nyvalgt)

Kritisk revisor:
Else Karlsson (genvalgt)

Suppleant for kritisk revisor:
Finn Olsen (nyvalgt)

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling blev afholdt den 27. september 2016 i Hollænderhaven i Vordingborg. Årets temaer var Socialpædagogerne i Fremtiden og arbejdsmiljø.

54 engagerede medlemmer deltog i årets generalforsamling, hvor kredsformand Lisbeth Schou aflagde kredsbestyrelsens beretning og kredskasserer Torben Feldskov fremlagde kredsens regnskab og budget.

Derefter var der foredrag med titlen Verdens bedste arbejdsplads af "arbejdsglædeminister" John Harmsen, der kom med gode fif til mere arbejdsglæde. Det blev et foredrag, der fik latteren til at lyde højlydt fra de fremmødte og der også flittigt blev taget notater rundt om i salen.

Generalforsamling 2015

Fra generalforsamling 2015

Generalforsamling i kreds Storstrøm d. 30. september 2015 blev afholdt i Kikko Lindholmcenteret i Nykøbing F.
Der deltog 62 engagerede og debatterende stemmeberettigede medlemmer.