Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Velkommen til et netværk for familieplejere

Kreds Storstrøm dækker over 6 kommuner. (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved). I hver af de 6 kommuner arbejder et stort antal af Socialpædagogernes medlemmer på familieplejeområdet. Vi ønsker til stadighed at videreudvikle vores medlemsaktiviteter for denne gruppe af medlemmer.

Vedtægter for familieplejenetværk Storstrøm

§ 1. Navn 

Stk. 1. Netværkets navn er ”Netværk for familieplejere, Socialpædagogerne, kreds Storstrøm”.

§ 2. Formål

Stk. 1.

Netværkets formål er at udvikle fagets indhold og kvalitet inden for familieplejeområdet.

Stk. 2.

Netværkets formål jf. stk.1, varetages gennem møder, konferencer og informationsvirksomhed for netværkets medlemmer.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Alle medlemmer af Socialpædagogerne, kreds Storstrøm, der arbejder professionelt som familieplejere, er medlem af netværket.

§ 4. Aktiviteter

Stk. 1. Samtlige aktiviteter er åbne for alle aktive medlemmer af Socialpædagogerne, kreds Storstrøm, og som er beskæftiget inden for familieplejeområdet, samt for den kontaktansvarlige fra kredsbestyrelsen. Netværkets kommende aktiviteter samt kontaktpersoner og adresser skal meddeles kredskontoret med henblik på offentliggørelse i lokalblad og på kredsens hjemmeside.

Stk. 2. Ethvert medlem af netværket har ret til at tage initiativ til aktiviteter under forudsætning af, at netværkets ledelse er underrettet om, og har godkendt initiativet.

§ 5. Ledelse

Netværket vælger på et årligt møde som afholdes i august/september måned, en netværksledelse bestående af 1 – 2 repræsentanter fra familieplejerne i hver af kommunerne: Fakse, Stevns, Næstved, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund.

Alle vælges for 1 år.

Netværksledelsen afholder min. 4 årlige møder.

Stk. 2. På det årlige møde for familieplejerne, familieplejernes dag, vælges af og blandt de fremmødte familieplejere og medlemmer af Socialpædagogerne, 1 repræsentant til Landsudvalget for familieplejere.

Repræsentanten vælges for 1 år.

Desuden vælges en suppleant til Landsudvalget for familieplejere. Suppleanten indtræder ved repræsentantens afbud til møder i landsudvalget.

Suppleanten vælges for 1 år.

Både den valgte repræsentant og suppleant deltager i netværkets møder.

Stk. 3. Netværksledelsen får af kredsbestyrelsen stillet et budget til rådighed.

Stk. 4. Netværksledelsen kan tilforordnes med Formand eller Næstformand for kreds Storstrøm.

Stk. 5. Netværksledelsen konstituerer sig på førstkommende møde med

  • Formand
  • Kontaktansvarlig til kredsbestyrelsen

§ 6. Forholdet til Socialpædagogerne

Stk. 1. Netværkets kontaktperson har pligt til at holde kredsbestyrelsen orienteret om netværkets aktiviteter.

Stk. 2. Netværket forpligter sig til at overholde de bestemmelser som gælder i netværkets vedtægter.

§ 7. Vedtagelse

Stk. 1. Vedtægterne godkendes ved almindeligt flertal.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen skal orienteres om nærværende vedtægter.

Vedtaget på Familieplejernes Dag 7. september 2012

Familieplejenetværk Faxe

Der er ikke noget familieplejenetværk i Faxe Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail: lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Guldborgsund

Kontaktperson i familieplejenetværk Guldborgsund:

Ulla Janas, tlf. 5485 7394/5125 2330 - mail ujanas@privat.dk 

Der afholdes møder for familieplejenetværket den første tirsdag i hver måned, undtagen juli, kl. 9. 30 - 12.30 i kreds Storstrøms mødelokale, Kæpgårdsvej 2 A, 4840 Nr. Alslev.

Kom og vær med, der er ingen tilmelding og vi skifter mellem planlagte og åbne dagsordener. 
Vi mangler dig, du har brug for os. At dele problemer og gode oplevelser med ligestillede, giver os alle mulighed for at få bearbejdet de udfordringer, vi oplever i dagligdagen som familieplejere. 

Familieplejenetværk Lolland

Kontaktpersoner i familieplejenetværk Lolland
Leif Utermöhl leif.utermuhl@adslhome.dk eller leif.u.mail.com, tlf. 2013 1566

Styregruppen for familieplejere i kreds Storstrøm

Flere af vores kommuner har oprettet netværk og der er udpeget en netværksansvarlig. De ansvarlige danner en styregruppe, som mødes jævnligt.
Styregruppens opgave er at koordinere de forskellige aktiviteter, der foregår i de enkelte kommuner, samt at inspirere hinanden og kredskontoret til afholdelse af kurser - temadage - foredrag m.m.

Styregruppen er ligeledes ansvarlig for afholdelse af Familieplejernes Dag, som hvert år afholdes i starten af september.
Er du familieplejer og endnu ikke tilknyttet et af disse netværk, så kontakt kredskontoret og vi vil hjælpe dig med at etablere kontakten.

Styregruppen for familieplejere i kreds Storstrøm består af følgende medlemmer: 

Familieplejenetværk Næstved

På stiftende møde for familieplejere i Næstved d. 10. september 2015, blev Ann Erbs valgt som netværksansvarlig.

Kontakt til Ann Erbs:
Tlf. 4161 5782 eller mail ann.erbs2906@gmail.com

Kommende møder i 2017:

Alle møder afholdes kl. 9.30 - 11.30 på 
Biblioteket i Fensmark, Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard.

Tilmelding senest dagen før sendes til Ann Erbs.

21.08.2017 - Plejebarnets loyalitetskonflikter

28.09.2017 - Pasning af plejebarnet

24.10.2017 - Vores skærpede underretningspligt i forbindelse med fx graviditet/fødsel hos bioforældrene

22.11.2017 - "Mor og Far" hvem kalder barnet hvad og mulige konflikter i forbindelse hermed

Dagsorden udsendes ca. 1 uge inden mødet, så send din mailadresse til Ann på ann.erbs2906@gmail.com så får du fremover dagsordenen tilsendt.

Spørgsmål - forslag til emner på møderne 

Kontakt Ann Erbs

Familieplejenetværk Stevns

Der er ikke noget familieplejenetværk i Stevns Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt Kredsformand Lisbeth Schou på mail: lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Vordingborg
Kontaktperson i familieplejenetværk Vordingborg

Marianne S. Kristensen, movervindinge@gmail.com, tlf. 2985 0944


Der afholdes møder for familieplejenetværket den første tirsdag i hver måned, undtagen juli, kl. 9. 30 - 12.30 i kreds Storstrøms mødelokale, Kæpgårdsvej 2 A, 4840 Nr. Alslev.

Kom og vær med, der er ingen tilmelding og vi skifter mellem planlagte og åbne dagsordener. 
Vi mangler dig, du har brug for os. At dele problemer og gode oplevelser med ligestillede, giver os alle mulighed for at få bearbejdet de udfordringer, vi oplever i dagligdagen som familieplejere. 

Et stort hjerte er ikke nok - om plejefamiliers arbejde

Læs her lidt citater fra bogen, hvorfor den er skrevet og hvad forbundformand Benny Andersen har skrevet om bogen.

Hvis du er interesseret, kan bogen købes på  www.ravensource.dk

   Et stort hjerte er ikke nok