Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Informationer til ledere og mellemledere

Hvordan kreds Storstrøm servicerer lederne - og hvem er valgt ind i ledersektionen

Ledersektionsbestyrelsen i kreds Storstrøm

FOTO ER PÅ VEJ

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer i ledersektionen d. 9. juni 2016:

  • Helle Riis, viceforstander Autismecenter Storstrøm, også valgt som repræsentant i lederlandsudvalget
  • Hanne Jørgensen, afdelingsleder Næstved Sociale Virksomhed
  • Annette M. Hansen, leder Center for Handicap Lolland
  • Morten Brandt Hawthorne, afdelingsleder i Bo og Naboskab Sydlolland
  • Per Bonde, leder på Atriumfonden

Suppleanter til bestyrelsen

  • Jette S. Hasgaard, afdelingsleder på Marie Grubbe Skolen
  • Jørgen Svendsen, Handicap Guldborgsund
Vedtægter for ledere og mellemledere

Læs vedtægter for ledere og mellemledere i kreds Storstrøm (pdf) - opdateret udgave kommer i marts 2017

Ledersektionen er en væsentlig samarbejdspart i forbindelse med servicering af lederområdet, og emnet vil derfor løbende blive evalueret i sektionens bestyrelse.

Kredsens servicedeklarationer for ledere og mellemledere

Ledere er i denne sammenhæng ledere/ forstandere såvel som mellemledere/afdelingsledere. 
Her beskrives, hvordan man som leder kan bruge kredsen i sit daglige virke som leder, hvilke forpligtelser kreds Storstrøm har over for lederne, samt hvordan sagsbehandling af individuelle sager varetages.

Læs servicedeklarationerne her (pdf)

Læs også om Servicering af lederne (her linkes til SL´s hjemmeside)

SL´s lederlinje

Leder og ledelsesarbejde

Er din lederposition, din stilling eller dit ledelsesarbejde under pres på en måde, som påvirker dig negativt? Har du svært ved at se løsningen på situationen?

Socialpædagogernes Lederlinje tilbyder støtte og sparring til medlemmer af ledersektionen.

Læs mere på Lederlinjen (link)