Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

For familieplejere i kreds Storstrøm

Kreds Storstrøm dækker over 6 kommuner. (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved). I hver af de 6 kommuner arbejder et stort antal af Socialpædagogernes medlemmer på familieplejeområdet. Vi ønsker til stadighed at videreudvikle vores medlemsaktiviteter for denne gruppe af medlemmer.

Kommissorium for familieplejenetværk Storstrøm

Ramme for den lokale organisering af familieplejerne ”Familieplejerne i Socialpædagogerne kreds Storstrøm”

Det fremgår af Socialpædagogernes vedtægter § 8, at kredsen indenfor sit geografiske område har ansvaret for at sikre varetagelsen af de kollektive og individuelle interesser for medlemmer henhørende i kredsen.

Læs her hele kommissoriet 

For yderligere information:

Kontakt:
Lisbeth Schou 
lbs@sl.dk

Familieplejernes Dag/Årsmøder i kredsen

Familieplejernes Dag/årsmøde 010922

Læs dagsordenen her (pdf)

Læs nyhedsbrev med invitation til den 1.9.22

2021

Familieplejernes Dag/årsmøde 250821 

Læs referat af årsmødet her (pdf)
Læs dagsorden her (pdf)

Læs nyhedsbrev med invitation til den 25.8.21

Læs referat af 030918 her

Familieplejenetværk Faxe

Herunder kan du se de planlagte netværksmøder i 2022/2023 for familieplejere i Faxe og Stevns kommuner.

Den 8. november 2022
Mødet afholdes på Kildevej 2, 4653 Karise

18. Januar 2023 (julebrunch)

2. marts 2023

14. april 2023

22. maj 2023

Tidspunktet for alle møderne er kl. 9.00 - 12.00. Efterfølgende kan vi prøve med et par eftermiddagstider. 

Adressen ændrer sig fra gang til gang.
Du får besked om adressen ved tilmelding eller du kan finde den her på hjemmesiden, når adressen for mødets afholdelse er blevet aftalt.

Der serveres kaffe/the og måske en bid brød til.

Tilmelding til Birgitte på tlf. 31 18 34 34 

På netværkets vegne

Birgitte Sidor

Familieplejenetværk Guldborgsund

Der er ikke noget familieplejenetværk i Guldborgsund Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Lolland

Familieplejenetværk Lolland
Der er ikke noget familieplejenetværk i Lolland kommune. Hvis du ønsker at være med i familieplejenetværk Lolland, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Styregruppen for familieplejere i kreds Storstrøm

Flere af vores kommuner har oprettet netværk og der er udpeget en netværksansvarlig. De ansvarlige danner en styregruppe, som mødes jævnligt.
Styregruppens opgave er at koordinere de forskellige aktiviteter, der foregår i de enkelte kommuner, samt at inspirere hinanden og kredskontoret til afholdelse af kurser - temadage - foredrag m.m.

Styregruppen er ligeledes ansvarlig for afholdelse af Familieplejernes Dag, som hvert år afholdes i starten af september.
Er du familieplejer og endnu ikke tilknyttet et af disse netværk, så kontakt kredskontoret og vi vil hjælpe dig med at etablere kontakten.

Vil du vide, hvem der er valgt ind i styregruppen, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk 

Familieplejenetværk Næstved

Familieplejenetværk Næstved
Hvis du ønsker at være med i familieplejenetværk Næstved, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Stevns

Herunder kan du se de planlagte netværksmøder i 2022/2023 for familieplejere i Faxe og Stevns kommuner.

Den 8. november 2022
Mødet afholdes på Kildevej 2, 4653 Karise

18. Januar 2023 (julebrunch)

2. marts 2023

14. april 2023

22. maj 2023

Tidspunktet for alle møderne er kl. 9.00 - 12.00. Efterfølgende kan vi prøve med et par eftermiddagstider. 

Adressen ændrer sig fra gang til gang.
Du får besked om adressen ved tilmelding eller du kan finde den her på hjemmesiden, når adressen for mødets afholdelse er blevet aftalt.

Der serveres kaffe/the og måske en bid brød til.

Tilmelding til Birgitte på tlf. 31 18 34 34 

På netværkets vegne

Birgitte Sidor

Familieplejenetværk Vordingborg

Der er ikke noget familieplejenetværk i Vordingborg kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Videoer for familieplejere: Fif fra juristen
Her kan du finde videoer, hvor Socialpædagogernes jurist giver dig juridisk rådgivning som familieplejer

Link til fif

 

Et stort hjerte er ikke nok - om plejefamiliers arbejde

Læs her lidt citater fra bogen, hvorfor den er skrevet og hvad forbundformand Benny Andersen har skrevet om bogen.

Hvis du er interesseret, kan bogen købes på  www.ravensource.dk

   Et stort hjerte er ikke nok