Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

For familieplejere i kreds Storstrøm

Kreds Storstrøm dækker over 6 kommuner. (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved). I hver af de 6 kommuner arbejder et stort antal af Socialpædagogernes medlemmer på familieplejeområdet. Vi ønsker til stadighed at videreudvikle vores medlemsaktiviteter for denne gruppe af medlemmer.

Kommissorium for familieplejenetværk Storstrøm

Ramme for den lokale organisering af familieplejerne ”Familieplejerne i Socialpædagogerne kreds Storstrøm”

Det fremgår af Socialpædagogernes vedtægter § 8, at kredsen indenfor sit geografiske område har ansvaret for at sikre varetagelsen af de kollektive og individuelle interesser for medlemmer henhørende i kredsen.

Læs her hele kommissoriet 

For yderligere information:

Kontakt:
Lisbeth Schou 
lbs@sl.dk

Familieplejernes Dag/Årsmøde 030918

Læs referat her

Familieplejenetværk Faxe

Der er ikke noget familieplejenetværk i Faxe Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail: lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Guldborgsund

Der er ikke noget familieplejenetværk i Guldborgsund Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Lolland

Familieplejenetværk Lolland
Der er ikke noget familieplejenetværk i Lolland kommune. Hvis du ønsker at være med i familieplejenetværk Lolland, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Styregruppen for familieplejere i kreds Storstrøm

Flere af vores kommuner har oprettet netværk og der er udpeget en netværksansvarlig. De ansvarlige danner en styregruppe, som mødes jævnligt.
Styregruppens opgave er at koordinere de forskellige aktiviteter, der foregår i de enkelte kommuner, samt at inspirere hinanden og kredskontoret til afholdelse af kurser - temadage - foredrag m.m.

Styregruppen er ligeledes ansvarlig for afholdelse af Familieplejernes Dag, som hvert år afholdes i starten af september.
Er du familieplejer og endnu ikke tilknyttet et af disse netværk, så kontakt kredskontoret og vi vil hjælpe dig med at etablere kontakten.

Vil du vide, hvem der er valgt ind i styregruppen, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk 

Familieplejenetværk Næstved

Familieplejenetværk Næstved
Hvis du ønsker at være med i familieplejenetværk Næstved, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Stevns

Der er ikke noget familieplejenetværk i Stevns kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Vordingborg

Der er ikke noget familieplejenetværk i Vordingborg kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.