Menu

Velkommen til et netværk for familieplejere

Kreds Storstrøm dækker over 6 kommuner. (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved). I hver af de 6 kommuner arbejder et stort antal af Socialpædagogernes medlemmer på familieplejeområdet. Vi ønsker til stadighed at videreudvikle vores medlemsaktiviteter for denne gruppe af medlemmer.

Kommissorium for familieplejenetværk Storstrøm

Ramme for den lokale organisering af familieplejerne ”Familieplejerne i Socialpædagogerne kreds Storstrøm”

Det fremgår af Socialpædagogernes vedtægter § 8, at kredsen indenfor sit geografiske område har ansvaret for at sikre varetagelsen af de kollektive og individuelle interesser for medlemmer henhørende i kredsen.

Læs her hele kommissoriet 

For yderligere information:

Kontakt:
Lisbeth Schou 
lbs@sl.dk

Familieplejernes Dag/Årsmøde 030918

Læs referat her

Familieplejenetværk Faxe

Der er ikke noget familieplejenetværk i Faxe Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail: lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Guldborgsund

Der er ikke noget familieplejenetværk i Guldborgsund Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail: lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.

Familieplejenetværk Lolland

Kontaktpersoner i familieplejenetværk Lolland
Leif Utermöhl leif.utermuhl@adslhome.dk eller leif.u.mail.com, tlf. 2013 1566

Styregruppen for familieplejere i kreds Storstrøm

Flere af vores kommuner har oprettet netværk og der er udpeget en netværksansvarlig. De ansvarlige danner en styregruppe, som mødes jævnligt.
Styregruppens opgave er at koordinere de forskellige aktiviteter, der foregår i de enkelte kommuner, samt at inspirere hinanden og kredskontoret til afholdelse af kurser - temadage - foredrag m.m.

Styregruppen er ligeledes ansvarlig for afholdelse af Familieplejernes Dag, som hvert år afholdes i starten af september.
Er du familieplejer og endnu ikke tilknyttet et af disse netværk, så kontakt kredskontoret og vi vil hjælpe dig med at etablere kontakten.

Styregruppen for familieplejere i kreds Storstrøm består af følgende medlemmer: 

Familieplejenetværk Næstved

På stiftende møde for familieplejere i Næstved d. 10. september 2015, blev Ann Erbs valgt som netværksansvarlig.

Kontakt til Ann Erbs:
Tlf. 4161 5782 eller mail ann.erbs2906@gmail.com

Kommende møder i 2018:

Alle møder afholdes kl. 9.30 - 11.30 på 
Biblioteket i Fensmark, Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard.

Tilmelding senest dagen før sendes til Ann Erbs.

23.01.18 - Vi inviterer Børne- og Skoleudvalget i Næstved, hvis mødet med politikerne ikke er netop denne dag, udfærdiger vi spørgsmål og aftaler fremgangsmåde.

22.02.18 - ”Mor og far”, hvem kalder børnene hvad og problematikken, det medfører.

22.03.18 - Plejebørnenes søskende og anden familie, kontakten med dem. OBS holdes privat i Næstved, da lokalet ikke er ledigt i marts.

16.04.18 - Erfaring med efterværn.

15.05.18 - Kritisk sygdom hos plejeforældrene.

OBS ny dato: 14.06.18 - Hvordan ferien påvirker familien?

27.08.18 - Bio-forældrene, samarbejdet og samværene.

25.09.18 - Opfølgning af kontakt til byrådet/Børne- og skoleudvalget.

24.10.18 - Evt. udskudt emne i forbindelse med politikerbesøg.

29.11.18 - Julefrokost samt planlægning af møder 2019.

Dagsorden udsendes ca. 1 uge inden mødet, så send din mailadresse til Ann på ann.erbs2906@gmail.com så får du fremover dagsordenen tilsendt.

Spørgsmål - forslag til emner på møderne 

Kontakt Ann Erbs

Familieplejenetværk Stevns

Der er ikke noget familieplejenetværk i Stevns Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt Kredsformand Lisbeth Schou på mail: lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.  

Familieplejenetværk Vordingborg

Der er ikke noget familieplejenetværk i Vordingborg Kommune. Hvis du ønsker at være med i et netværk, så kontakt kredsformand Lisbeth Schou på mail: lbs@sl.dk eller telefon 72 48 65 02.