Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Informationer til ledere og mellemledere

Hvordan kreds Storstrøm servicerer lederne - og hvem er valgt ind i ledersektionen

Ledersektionsbestyrelsen i kreds Storstrøm

* Helle Riis
   viceforstander Autismecenter Storstrøm,
   også valgt som repræsentant i lederlandsudvalget

* Hanne Jørgensen
   afdelingsleder i Næstved Sociale Virksomhed

* Annette M. Hansen
   leder i Center for Handicap Lolland

* Morten Brandt Hawthorne
  afdelingsleder i Bo og Naboskab Sydlolland

* Per Bonde
   leder på Atriumfonden

Suppleanter til bestyrelsen
* Jette S. Hasgaard
   afdelingsleder på Marie Grubbe Skolen

* Jørgen Svendsen
   leder i Handicap Guldborgsund

Vedtægter for ledere og mellemledere

Læs vedtægter for ledere og mellemledere i kreds Storstrøm (pdf) - opdateret udgave kommer i marts 2017

Ledersektionen er en væsentlig samarbejdspart i forbindelse med servicering af lederområdet, og emnet vil derfor løbende blive evalueret i sektionens bestyrelse.

Kredsens servicedeklarationer for ledere og mellemledere

Ledere er i denne sammenhæng ledere/ forstandere såvel som mellemledere/afdelingsledere. 
Her beskrives, hvordan man som leder kan bruge kredsen i sit daglige virke som leder, hvilke forpligtelser kreds Storstrøm har over for lederne, samt hvordan sagsbehandling af individuelle sager varetages.

Læs servicedeklarationerne her (pdf)

Læs også om Servicering af lederne (her linkes til SL´s hjemmeside)

SL´s lederlinje

Leder og ledelsesarbejde

Er din lederposition, din stilling eller dit ledelsesarbejde under pres på en måde, som påvirker dig negativt? Har du svært ved at se løsningen på situationen?

Socialpædagogernes Lederlinje tilbyder støtte og sparring til medlemmer af ledersektionen.

Læs mere på Lederlinjen (link)