Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tillidsrepræsentanter (TR)

Læs indkaldelser og referater fra lokale TR - møder

Bisidder

Hvad gør du som tillidsrepræsentant, hvis en kollega bliver indkaldt til en tjenstlig samtale?

Læs mere herunder:

Tillidsrepræsentanten som bisidder (pdf)

Vejledning til TR i forhold til besidderrollen (pdf)

 

 

Skabeloner til lokalaftaler

Socialpædagogerne Storstrøm har udarbejdet retningslinjer, som tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads skal forholde sig til, hvis man overvejer at indgå en lokalaftale. Se herunder skabeloner til aftalerne, der ligger både som word dokumenter og pdf.filer.

Lokalaftale om hviletid og fridøgn for pædagogisk personale (worddok.)

Lokalaftale om hviletid og fridøgn for pædagogisk personale (pdf.)

Lokalaftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale (worddok.)

Lokalaftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale (pdf.)

Bilag til lokalaftale (worddok.)

Bilag til lokalaftale (pdf.)

Kompetenceudvikling for TR

Efter afsluttet basisuddannelse indkaldes tillidsrepræsentanten til en udviklingssamtale i kredsen. 
Læs mere her

Lønrefusioner og transportudgifter

Vær obs på, at har du været til et TR-møde eller kursus, hvor der ydes refusion, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om det. Så sender din arbejdsgiver refusionen videre til kommunen eller regionen og derefter modtager SL en faktura. Dette betyder så, at din arbejdsplads modtager refusionen hurtigt efter dit fravær og at kredskontoret ikke modtager alt for mange refusioner sidst på året.   

OBS - hvornår yder SL ikke lønrefusion: 
Hvis din  arbejdsgiver ikke indbetaler til AKUT - fonden 
eller
hvis det fremgår af indkaldelsen, at udgiften påhviler din arbejdsgiver

Transportudgifter refunderes for tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelse og der udbetales efter statens høje kilometertakst. Vi henstiller dog kraftigt til, at der arrangeres samkørsel.

 Retningslinjer for frikøb og kørsel til TR og KB (pdf)